כף גדולה לאיסוף צרכים 34.5X16X7.5

17

כף גדולה לאיסוף צרכים 34.5X16X7.5