כף לחתול ג’מבו בינונית

12

כף לחתול ג’מבו בינונית