פרו פלאן – בוגר לארג’ עוף 14 ק”ג

295

פרו פלאן – בוגר לארג’ עוף 14 ק”ג